Πιο συγκεκριμένα, το 18% των νέων ηλικίας 18-35 ετών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησε ότι το πάθος του για το ίντερνετ είναι μεγαλύτερο από... η συνέχεια εδώ